فهرست نوشته‌ها

مهارت‌های نرم

12 نوشته

مهارت‌های نرم به توانایی‌های اشاره می‌کنند که مستقل از حوزه‌ی تخصصی شما در کار، کارایی و اثربخشی حضورتان را در دل تیم‌های حرفه‌ای افزایش می‌دهند. در کارگاه، تلاش می‌کنیم که هرکدام از این مهارت را به تفکیک معرفی و برای بهبود هرکدام از آن‌ها، توصیه‌هایی پیشنهاد کنیم.

کارگاه را در کست‌باکس دنبال کنید
Castbox