خبرنامه کارگاه

خبرنامه کارگاه به صورت هفتگی ارسال می‌شود. در هر نامه، آخرین اپیزودهای پادکست کارگاه به همراه تازه‌ترین مقالات و اخبار حوزه‌ی منابع انسانی و کار حرفه ای را برای‌تان می‌فرستیم. با عضویت در خبرنامه، ارتباط نزدیک‌تری برقرار می‌کنیم و پیش از سایرین در جریان تازه‌های کارگاه قرار می‌گیرید.