راهنمای مسیر شغلی

19 نوشته

در این گروه از مقالات کارگاه با انواع مسیر شغلی و جریان‌های شغلی مخلتلفی که می‌توانید پیش روی‌تان باشد آشنا شوید. سعی می‌کنیم با تالیف مقالاتی کارآمد، راهبری و مدیریت مسیر شغلی را به شما آموزش دهیم.

دورکاری به زبان آدمیزاد! شرایط کار ریموت و کار از خانه

دورکاری به زبان آدمیزاد! زیر و بم دورکاری و راهنمایی جامع برای کار از خانه

دورکاری در ایران در چند سال گذشته، شدت بیشتری یافته. در این مقاله‌ی طولانی سعی کردیم به همه‌ی جوانب این شیوه‌ی کار کردن نگاهی بی‌اندازیم و از زاویه دید کارفرما و کارکنان، مزایای دورکاری و معایت‌اش را بررسی کنیم. همچنین پیشنهادهایی برای اجرای هرچه بهتر آن ارائه کردیم که بتواند سهولت بیشتری را برای‌تان به همراه آورد.
ادامه