وبینار

3 نوشته

کارگاه با همکاری متخصصان میهمان خود وبینار های آموزشی رایگانی را برگزار می‌کند. در هر وبینار، مسیر شغلی یک حرفه به مخاطب توضیح داده می‌شود.