وبینار

3 نوشته

کارگاه با همکاری متخصصان میهمان خود وبینار های آموزشی رایگانی را برگزار می‌کند. در هر وبینار، مسیر شغلی یک حرفه به مخاطب توضیح داده می‌شود.

برای بهبود مسیر شغلی خود می‌توانید روی کمک و همراهی مشاوران متخصص کارساز حساب کنید
دریافت مشاوره شغلی