اسپانسر پادکست کارگاه باشید

برای دریافت پیشنهادنامه‌ی حمایت و اسپانسرینگ پادکست کارگاه یک نامه به ایمیل salam@kargah .net بفرستید.