مهارت های نرم

16 نوشته

مهارت های نرم به توانایی‌های اشاره می‌کنند که مستقل از حوزه‌ی تخصصی شما در کار، کارایی و اثربخشی حضورتان را در دل تیم‌های حرفه‌ای افزایش می‌دهند. در کارگاه، تلاش می‌کنیم که هرکدام از این مهارت را به تفکیک معرفی و برای بهبود هرکدام از آن‌ها، توصیه‌هایی پیشنهاد کنیم.