مجله منابع انسانی

35 نوشته

در مجله منابع انسانی کارگاه محتوایی ناب و ارزش‌ساز را با هدف آموزش منابع انسانی و توسعه این رشته تهیه و منتشر می‌کنیم. کارگاه تلاش می‌کند تا با نشر اخبار این عرصه به بهبود مدیریت منابع انسانی در ایران کمک کند.