جذب و استخدام

7 نوشته

جذب و استخدام یکی از کلیدی‌ترین فرایندهای حوزه‌ی منابع انسانی است. یافتن نیروی کار مناسب، طی فرایند مصاحبه استخدامی و سپس همسوسازی او با ساختار و فرهنگ سازمانی جزء وظایف تیم‌های منابع انسانی است که از اهمیت بالایی برخوردار است. در این بخش از رسانه کارگاه تلاش می‌کنیم محتوایی روزآمد و کارآمد را در حوزه جذب و استخدام تهیه و ارائه کنیم.