پادگیر

19 نوشته

پادگیر، مجله‌ی کارگاه درباره‌ی پادکست‌هاست. هرازچندگاهی در پادگیر پیرامون پادکست‌سازی، شنیدن پادکست و تجربه‌هایی درباره‌ی پادکست چیزهایی خواهم نوشت.

پرشنونده ترین پادکست های فارسی

پرمخاطب ترین پادکست فارسی کدام است؟ فهرست پرشنونده ترین پادکست های فارسی

فهرست پرشنونده ترین پادکست های فارسی بر اساس آمار عمومی اپلیکیشن کست باکس تهیه شده است. بی شک این فهرست خالی از ایراد نیست، اما می‌تواند شناختی کلی از محبوب ترین پادکست های ایرانی به ما ارائه کند.
ادامه