کارگاه تولید محتوا

آموزش تولید محتوا در کارگاه تولید محتوا

کارگاه تولید محتوا، یک دوره‌ی آموزشی آنلاین است که از ۱۰۰ درس مستقل تشکیل می‌دهد. در این دوره، آموزش تولید محتوا برای وب‌سایت‌های تجاری در مسیری درست و حرفی و به شکل عمل‌محور به شما آموزش داده می‌شود.

بخش اول: سرآغاز

در بخش نخست از کارگاه آموزش تولید محتوا، به سراغ

درس اول: چیزهایی هست که نمی‌دانی

در آستانه‌ی ورود به دنیای تولید محتوا و پیش از یادگیری هر چیزی در این حوزه، لازم است که برخی مقدمات را فراگرفته و بدانید که دقیقا وقتی درباره‌ی تولید محتوا صحبت می‌کنیم، از چه سخن می‌گوییم. در این درس با کلیاتی از آن‌چه که در پیش روی‌تان است آشنا خواهیم شد.


واژه‌ها و کلمات

درس دوم: واژه

کلمات، اصلی‌ترین ابزار ما در مسیر تولید محتوا است و لازم است نسبت به اهمیت آن‌ها اشراف کافی داشته باشیم. در این درس با کارکردهای مختلف واژگان آشنا خواهید شد و با انجام چند تمرین، کاربردهای مختلف‌شان را در عمل می‌آزمایید.


درس سوم: زبان

درس چهارم: روایت و خلق ارزش

درس پنجم: خلق محتوا به مثابه یک اقدام هنرمندانه

درس ششم: استفاده از محتوا به عنوان یک فعالیت تجاری

درس هفتم: تولید محتوا به عنوان یک شغل

بخش دوم: بازاریابی

درس هشتم:چرا باید درباره‌ی بازاریابی بدانیم؟

درس نهم: بازاریابی چیست؟

درس دهم: تفاوت بازاریابی با فروش و چیزهای دیگر!

درس یازدهم: آمیخته بازاریابی چیست؟

درس دوازدهم: اهداف بازاریابی

درس سیزدهم: مخاطب/ پرسونا

درس چهاردهم: رسانه‌شناسی

بخش سوم: بازاریابی محتوایی

درس پانزدهم:تعریف بازاریابی محتوایی

درس شانزدهم: کارکردهای بازاریابی محتوایی

درس هفتدم: چرا بازاریابی محتوایی مهم است؟

درس هجدهم: چرخه بازاریابی محتوایی

درس نوزدهم: استراتژی محتوا

درس بیستم: تقویم محتوا

درس بیست‌ویکم: تولید محتوا

درس بیست‌ودوم: نشر محتوا

درس بیست‌وسوم: ترویج محتوا

درس بیست‌وچهارم: آنالیز فرایند بازاریابی محتوا

درس بیست‌وپنجم: مورد کاوی: بررسی یک چرخه بازاریابی محتوایی

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن