کارگاه‌ها

کاردرس‌ها، دوره‌های منظمِ محتوایی آموزش-عمل‌محور کارگاه‌اند که از یک نقطه‌ی مشخص آغاز و به به پایانی معین می‌رسد. ترتیب و توالی هر دوره متفاوت است و در کاردرس شماره‌ی ۰ هر دوره، شیوه‌ و سازوکار آن توضیح داده شده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن