شرایط استفاده از کارساز

در این برگه، شرایط استفاده از سرویس کارساز (زیرمجموعه‌ی رسانه‌ی کارگاه) توضیح داده شده است. ثبت درخواست مشاوره با هرکدام از متخصصان کارساز به منزله‌ی مطالعه و پذیرش مفاد این برگه است.


درباره‌ی ما

کارگاه رسانه‌ای آنلاین در حوزه‌ی منابع انسانی و مسیر شغلی است که به تولید محتوای اصیل در این عرصه می‌پردازد. کارساز یکی از سرویس‌های کارگاه است که در آن خدمات مشاوره آنلاین در حوزه مسیر شغلی به مخاطبان و متقاضیان ارائه می‌گردد.


اطلاعات شما

اطلاعات شما برای همیشه نزد کارگاه محفوظ است و تحت هیچ شرایطی در اختیار غیر قرار نمی‌گیرد، مگر آن‌که مراجع ذی‌صلاح قانونی از ما درخواست کنند.


حریم خصوصی

برای ارائه‌ی خدمات مشاوره توسط متخصص، اطلاعات تماس شما به مشاور تحویل می‌گردد تا برای برقراری ارتباط با شما تماس بگیرد. هماهنگی‌های لازم در خصوص زمان، ابزار و موضوع مشاوره به طور مستقیم توسط شما (متقاضی)‌ و متخصص انجام خواهد شد.


مبالغ پرداختی

کارگاه پس از کسر کارمزد ارائه‌ی خدمات، مبالغ پرداختی شما برای دریافت خدمات مشاوره را به حساب مشاور واریز می‌کند. در صورت عدم ارائه‌ی خدمت مشاوره توسط مشاور، هزینه‌ی پرداختی عینا و بدون کسر هزینه‌ای به حساب شما مسترد می‌شود. لازم به ذکر است که کارساز در تماس‌های آتی، پی‌جوی ارائه‌ی خدمات و کیفیت آن خواهد بود.


سلب مسئولیت

ما در قبال کیفیت مشاوره، موضوع مشاوره، شیوه‌ی تعامل مشاور با شما و بالعکس، مسئولیتی نداریم. کارساز صرفا زیرساخت اولیه‌ی برقراری ارتباط آنلاین میان طرفین را فراهم می‌کند و موکدا توصیه می‌کند که از از سرویس‌های امن تماس آنلاین (نظیر اسکایپ، گوگل میت و یا زوم)‌ برای این منظور بهره ببرید.


کیفیت خدمات

ما به صورت دوره‌ای از متقاضیان سرویس کارساز بابت کیفیت خدمات مشاوره دریافتی بازخورد دریافت می‌کنیم و مشاورانی‌که کیفیت لازم را نداشته باشند از سرویس خود حذف می‌کنیم.