دیجی کالا

در کارگاه میزبان تعدادی از پرسنل شرکت دیجی کالا بوده‌ایم که در گذشته یا اکنون در این سازمان حضور داشته‌اند. در ادامه می‌توانید اپیزودهای گفت‌وگو با این متخصصان را مشاهده کنید.