نویسش

52 نوشته
نویسش یک پلتفرم بازاریابی و تولید محتواست. کارگاه بخشی از محتوای خود را با کمک نویسش تهیه و منتشر می‌کند.
فرایند استخدام موثر

راهنمای جامع فرایند استخدام موثر

فرایند استخدام موثر کمک می‌کند که ضمن کاهش هزینه‌های جذب و استخدام، کیفیت و اثربخشی منابع انسانی را ارتقا بخشیم. در این راهنمای جامع با تعاریف این حوزه و همچنین روندی هفت مرحله‌ای برای استخدام اثربخش آشنا خواهید شد.
ادامه